Sansehaven

02.07.2014 12:45

PROJEKT «SANSEHAVE» DØNSKI BO OG BEHANDLING

 Hva er en sansehave?

Sansehager eller terapeutiske hager blir av Grefsrød (2002) definert som "et inngjerdet

område, som i tillegg til å være kultivert brukes i forbindelse med behandling av sykdom

for å gi åndelig og fysisk balanse".

Forholdene innen eldreomsorgen er et tema som ofte får oppmerksomhet i media og i den politiske debatten. Det har vært lite fokus på de ytre omgivelsene rundt sykehjemmene og det er tilfeldig hvordan utearealene blir tilrettelagt. De fleste mennesker veksler mellom å leve sine liv inne og ute. For beboerne på sykehjem som ofte har stor funksjonssvikt og
trenger hjelp til å komme seg ut, kan dette stille seg helt annerledes.

En del av sansehave-tanken er att bruker kan vara med å stelle og hvis man er heldig kan invitere andre grupper f. ex barn. Vi har gleden å ha en barnehage som nabo og vi har ett samarbeide med dem i denne begynnelsen av prosjektet.

Vi har nettopp startet med vår sansehave, og når det kommer til hagearbeid du må være tålmodig. Her er et bilde før ryddinging på en av åsene, og et bilde som vise hvordan vintergröna,Vinca, har blitt spredt pent

Prosjektet har ikke mye midler, ett spørsmål med denne informasjonssiden er å spørre hvis noen har planter/ busker/ tre som de kan avsees, alt er velkommen!